preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Regulamin

Rezerwacja online

Pokoje

Wygoda, bezpieczeństwo, komfort

Opinie o nas

Znakomity personel ! super uprzejmi !!! Czysto! dobre jedzenie!

Joanna ,
żródło: http://booking.com

REGULAMIN HOTELU

Bażantowo Sport Hotel ***
zarządzany jest przez „Millenium Sport” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pijarskiej 1,3 w Katowicach

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu gościa do godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Gość określa okres pobytu w momencie dokonywania rezerwacji lub w hotelu, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Zatrzymanie pokoju po godz. 12:00 bez uprzednio przekazanej informacji do recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu, pod warunkiem dostępności pokoju.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty „z góry”. W momencie odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmowy wydania klucza do pokoju.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 7. W przypadku rezerwacji nie gwarantowanej, Hotel zastrzega sobie prawo anulacji rezerwacji w dniu przyjazdu po godzinie 18-tej, bez uprzedniego kontaktu z gościem.
 8. Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego (sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna). Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu hotelu.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.
 10. Parking hotelowy jest monitorowany, niestrzeżony i płatny. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa hotelu.
 11. Cisza hotelowa trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
 12. Recepcja czynna jest całą dobę.
 13. Prosimy o uprzedni kontakt z recepcją jeśli planujecie Państwo wyjazd w godz. nocnych (23:00 – 7:00).
 14. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 17. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
 18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażania i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia hotelu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 20. Hotel wyposażony jest w nowoczesny system detekcji pożarowej. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego (zbicie szyby przycisku ręcznego ostrzegania, zadymienie pokoju), Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
 21. Bez zgody hotelu wyposażenie pokoi nie może być przenoszone.
 22. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi poprzez ich zatrzaśnięcie.
 23. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 24. Palenie tytoniu w pokojach i korytarzach jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez hotel nadużycia przez Gościa zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego.
 25. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 26. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 27. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 28. Gość przyjmuje do wiadomości, iż na terenie Centrum Sportowego Bażantowo obowiązuje odrębny regulamin, do wglądu w recepcji.

Katowice dnia 01.04.2016