preloader

ŁADOWANIE...

Dziękujemy!

Zamknij
Menu

Regulamin

Rezerwacja online

Pokoje

Wygoda, bezpieczeństwo, komfort

Opinie o nas

Położene w cichej częsci miasta, bardzo dobre śniadanie, świetna obsługa.

Grzegorz ,
żródło: http://booking.com

REGULAMIN HOTELU

Bażantowo Sport Hotel ***
zarządzany jest przez „Millenium Sport” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pijarskiej 1,3 w Katowicach

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu gościa do godz. 12:00 dnia następnego.

 3. Gość określa okres pobytu w momencie dokonywania rezerwacji lub w hotelu, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 4. Zatrzymanie pokoju po godz. 12:00 bez uprzednio przekazanej informacji do recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu, pod warunkiem dostępności pokoju.

 5. Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty „z góry”. W momencie odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmowy wydania klucza do pokoju.

 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

 7. Przy rezerwacji apartamentu pobierana jest kaucja w wysokości 300zł. Przy meldunku pobierana jest dodatkowo kaucja zwrotna w wysokości 300 zł. Kaucja zwracana jest na rachunek bankowy podany w karcie meldunkowej po odbiorze apartamentu przez serwis.

 8. W przypadku rezerwacji nie gwarantowanej, Hotel zastrzega sobie prawo anulacji rezerwacji w dniu przyjazdu po godzinie 18-tej, bez uprzedniego kontaktu z gościem.

 9. Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego (sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna). Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu hotelu.

 10. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.

 11. Parking hotelowy jest monitorowany, niestrzeżony i bezpłatny. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa hotelu.

 12. Cisza hotelowa trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

 13. Recepcja Hotelu przy ul. Pijarskiej 1, czynna jest całą dobę.

 14. Recepcja w budynku apartamentowym nie zajmuje się obsługą Gości hotelowych.

 15. Prosimy o uprzedni kontakt z recepcją hotelu jeśli planujecie Państwo wyjazd w godz. nocnych (23:00 – 7:00).

 16. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.

 17. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 18. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 19. Goście apartamentów przyjmują do wiadomości i przestrzegania:

  1. Regulamin porządku domowego Enklawy Kryształowej
  2. Regulamin Salonu Klubowego Enklawy Kryształowej
  3. dostępne w recepcji Hotelu Bażantowo Sport, a w szczególności zapisy:

   - picie alkoholu i palenie tytoniu w nieruchomości wspólnej jest zabronione
   - używanie grilla na tarasach jest zabronione
   - salon klubowy stanowi wyłączną własność mieszkańców wspólnoty i Goście hotelowi nie mogą w nim przebywać.

   Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu. 

 20. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażania i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 21. Hotel jest uprawiony do obciążenia Gościa sankcją za zniszczenia lub wykroczenia z tyt. regulaminu.

 22. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia hotelu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 23. Hotel wyposażony jest w nowoczesny system detekcji pożarowej. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego (zbicie szyby przycisku ręcznego ostrzegania, zadymienie pokoju), Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

 24. Bez zgody hotelu wyposażenie pokoi nie może być przenoszone.

 25. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi poprzez ich zatrzaśnięcie. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz.

 26. Gościom apartamentów zabrania się udostępniać kody wstępu do enklawy / klatki schodowej.

 27. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 28. Palenie tytoniu w pokojach i korytarzach jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez hotel nadużycia przez Gościa zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego.

 29. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

 30. Hotel i Apartamenty nie przyjmują zwierząt.

 31. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,

  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

  5. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 32. Apartamenty hotelowe obsługiwane są w następującym standardzie:

  1. Wymiana pościeli i ręczników co 3 dni.

 33. Gość przyjmuje do wiadomości, iż na terenie Centrum Sportowego Bażantowo obowiązuje odrębny regulamin, do wglądu w recepcji

Katowice dnia 11.10.2018